Ayurveda

Ayurveda är holistisk läkekonst i ordets rätta bemärkelse och har en historia som sträcker sig mer än 5000 år tillbaka i tiden.

Ayurveda betyder kunskapen om livet och utgår ifrån synsättet att livet är en sammanhängande helhet och allt som existerar hänger ihop och påverkas sinsemellan. I Ayurveda anser man att den inneboende intelligens som har skapat liv och naturens alla former också är en del av oss människor. Ju mer vi kan vara i resonans med denna naturliga intelligens, ju mer balans och harmoni hittar vi i våra liv. Ayurveda förespråkar att vi skall försöka följa naturens cykler i mesta möjliga mån, att anpassa oss efter årstider, dygnsrytm, väderlek. Genom att till exempel äta o sova på dom tiderna som är mest gynnsamma för kroppens naturliga rytmer lägger man en bra grund för att skapa en god hälsa. Att äta en naturlig och näringsrik kost, att ha en kärleks- och respektfull inställning till sig själv, sina medmänniskor, djur o natur är andra grundstenar i dom Ayurvediska principerna. 

Enligt Ayurveda är allt sammansatt
av de fem grundelementen:

Rymd – Luft (Vind) – Eld – Vatten – Jord

Genom en kombinationen av dessa element har Ayurveda identifierat tre grundläggande principer kallat Vata, Pitta och Kapha. Dessa tre principer finns överallt i naturen, djurriket och i människan. Dessa kombinationer kallas för Dosha och är intelligenta principer  som har unika och specifika funktioner. Alla människor har en unik Dosha-kombination av Vata, Pitta, Kapha och det är denna kombination som styr mycket av personens fysiska o mental egenskaper samt uttryckssätt. Vi föds med en unika Dosha-kombination och denna kommer att följa oss livet ut. Att förstå vilken Dosha-kombination man domineras av är ett väldigt bra hjälpmedel för att få självkännedom och insikter hur man som individ bäst tar hand om sig själv, både på ett mental, känslomässigt och fysiskt plan. Som Ayurvedisk hälsorådgivare är det mitt mål att hjälpa dig att hitta vilken Dosha-kombination som du är född med (Prakruti) men också hjälpa dig förstå vilken Dosha som eventuellt för stunden är i obalans (Vikruti). Om man t.ex är en Pitta-typ i grunden (Prakruti), alltså Pitta är mest dominant, så är det vanligast att det är den Doshan som lättast kommer ur balans men det behöver inte alltid vara fallet. Du kan vara en Pitta-typ som lever ett liv som stör din Vata väldigt mycket och då är det den Doshan du behöver balansera allra mest för stunden, det kallas för din Vikruti. För att ge dig en så bra Ayurvedisk rådgivning som möjligt behöver jag som terapeut förstå både din Prakruti och din Vikruti. Varje Dosha har som sagt specifika egenskaper och dessa egenskaper beskrivs i Ayurveda i form av motsatspar, t.ex kall-varm, torr-oljig, tung-lätt, stabil-mobil. För att balansera en Dosha behöver man använda dess motsatspar för att få en terapeutisk effekt. Om en person är för varm och torr så behöver personen kyla och olja- rätt logiskt eller hur? Ayurveda har klassificerat i stort sett alla födoämnen och läkeväxter som används i världen utifrån denna princip och kan på så sätt skräddarsy vilken kost, näringstillskott och läkeväxter som passar just dig bäst. Även vilka träningsmetoder, fritidsaktiviteter, yrken etc som är mest anpassat för dig kan identifieras genom ovanstående princip.

Nedan följer en liten beskrivning av respektive Dosha:

Vata:

Vata domineras av elementen Eter och Luft/Vind. Dess egenskaper är framförallt torr, lätt, kall, rörlig, snabb, subtil, känslig

Vata kontrollerar alla rörelser och sinnesintryck i kroppen såsom tarmrörelser, hjärtverksamhet, cirkulation, muskelrörelser, tankeprocesser och elektriska impulser i nervsystemet.

En person som är Vata-dominant är av naturen livlig, entusiastisk, flexibel, snabb, fantasifull, ombytlig, oförutsägbar, impulsiv, kreativ

En Vata ur balans är rastlös, orolig, har svårt att varva ner, har en ytlig sömn, blir lätt överansträngd, förstoppad, ängslig och underviktig.

Pitta:

Pitta består till mesta del av elementet Eld men även till viss del Vatten. Dess egenskaper är framförallt het, lätt, oljig, skarp/penetrerande, flytande.

Pitta kontrollerar ämnesomsättningen, matsmältningen och all transformation gällande tankar och känslor. En person som är Pitta-dominant är av naturen företagsam, ambitiös, intensiv, dynamisk, målmedveten, effektiv, logisk, analytisk, viljestark

En Pitta ur balans är lättirriterad, dominerande, kritisk, krävande. Får lätt hudutslag och sura uppstötningar/halsbränna, har en överdriven hunger och törst, dålig andedräkt och är otålig.

Kapha:

Kapha består av elementen Vatten och Jord. Dess egenskaper är framförallt oljig, tung, kall, långsam, kompakt, statisk/stillastående. Kapha kontrollerar stabiliteten, har sammanfogande och sammanhållande egenskaper som skapar en stabil och stadig struktur i kropp och sinne. 

En person som är Kapha-dominant är lugn, stabil, eftertänksam, tålmodig, sävlig, medkännande, tillmötesgående

En Kapha ur balans är självbelåten, trög, har överdrivet långsam matsmältning, sömnsjuk, ofta allergisk, överviktig.


Kontakta ibalans på mobil: 0705842882 eller maila tobias@ibalansayurveda.se