Bioresonansterapi

Bioresonans är en terapimetod som bygger på principen av att alla kroppens celler kommunicerar via elektromagnetiska frekvensmönster. Ibalans använder sig av en avancerad bioresonans-utrustning som kan läsa av dessa subtila frekvensmönster och därmed upptäcka om energinivån i ett organ eller vävnad är lågt eller om en funktion i kroppen inte fungerar optimalt. Efter att apparaten skannat igenom hela kroppens energisystem föreslår systemet sedan vilka frekvenser som skall sändas in i kroppen för att hjälpa till att återställa dess balans.

Resonans är ett begrepp som betyder att två objekt med samma eller liknande frekvensmönster kan påverka varandra. Ett objekt med hög energi (hög amplitud) kan påverka och höja energin hos ett objekt med låg energi om dessa objekt vibrerar inom samma frekvensområde, man säger att dessa objekt är i resonans.

Utrustningen har en stor databas där kroppens alla funktioners och organs ”rätta” frekvensmönster är lagrat men även en databas där bakterier, virus, parasiter finns identifierade. Genom att sända in exempelvis njurens frekvens från databasen via sensorer på huvudet till din kropp så höjs din njures energi genom principen av resonans. När energin i njuren höjs ökar också dess förmåga att utföra de uppgifter och funktioner den är ämnad att göra.

Undersökningen är helt smärtfri och genomförs sittande. Trigger-sensorer placeras på ditt huvud och läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen av det organ eller vävnad som vi vill läsa av. Du ser i realtid organ eller vävnad som skannas. Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade, kan vi analysera det område vi undersöker med stor precision. Undersökningen tar även hänsyn till ålder och kön.

Exempel på områden som skannas av:

Apparaten avläser också om du har några allergier eller födoämnesintoleranser som belastar ditt immunsystem eller om du bär på några virus, parasiter, svampar som är ogynnsamma för dig.

  • Nervsystemet
  • Hjärta och blodkärl
  • Matsmältningssystemet
  • Rörelseapparaten
  • Luftvägar och andning
  • Endokrina körtlar
  • Njurar, urinvägar, urinblåsa
  • Lymfsystemet
  • Reproduktionssystemet
  • Hud

Läs mer om apparaten på www.repond.se

Dessutom använder sig Ibalans av ytterligare en Bioresonans-utrustning för att få mer information om ditt hälsoläge, denna apparat läser av din nivå av vitaminer, mineraler och fettsyror i din kropp. Apparaten analyserar din kropp på cellnivå istället för via blodet eller håret som annars är dom vanligaste metoderna. Att använda denna typ av utrustning ger en mer korrekt och exakt bild av det faktiska tillståndet i din kropp.


Kontakta ibalans på mobil: 0705842882 eller maila tobias@ibalansayurveda.se